Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2817-МИ/16.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2817-МИ
София, 16.09.2013

ОТНОСНО: условията и реда за регистрация и участие на застъпници, наблюдатели и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в преброителна комисия в частични избори за кмет на община с население до 30 000 избиратели

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19, т. 19а и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 101а и чл. 101б, чл. 102, чл. 193, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 248, ал. 2 и чл. 280 и 284 от Изборния кодекс и Решение № 2705-МИ от 07.06.2013 г., Решение № 2706-МИ от 07.06.2013 г. и Решение № 2707-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Застъпници

1. Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат по един застъпник, който да ги подпомага и представлява пред преброителната комисия, която извършва преброяването на гласовете при произвеждането на частични избори за кмет на община с население до 30 000 избиратели.

2. За регистрацията на застъпника, на заместващия застъпник и издаване на удостоверение се прилага реда на Решение №2707-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК, т. 14 във връзка с т. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21 и 23.

3.  Застъпникът в преброителната комисия има право:

а. да представлява интересите на съответната кандидатска листа пред ПК;

б. да присъства в помещението на преброителната комисия при:

- предаване на пломбираните урни и протоколите на СИК за протичане на изборния ден от приносителите им;

- извършване констатациите по § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК;

- преброяване на гласовете и установяване на резултатите от гласуването;

- съставяне на протокола на ПК.

в. да получи ксерокопие от протокола на ПК, подписано на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря на СИК.

II. На заседанията на преброителната комисия, с правата по I., т. 3 от това решение, може да присъства по един представител на партия, на коалиция от партии или на инициативен комитет, регистриран за съответния частичен избор по реда на Решение № 2705-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК.

III. На заседанията на преброителната комисия, с правата по I., т. 3, букви „б" и „в" от това решение, може да присъства по един наблюдател от организация, регистрирана с наблюдатели за съответния частичен избор за кмет на община, който се произвежда с преброителна комисия, по реда на Решение № 2706-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2013 в 20:01 часа

Всички решения