Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2900-ПВР/МИ/27.01.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2900-ПВР/МИ
София, 27.01.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 103 от 27.01.2014 г. от Димитър Крумов Танев, в качеството му на пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на Ана Георгиева Гегова - член на ОИК, да бъде назначена Латинка Ангелова Тенева и на мястото на Борислав Костадинов Костов - член на ОИК, да бъде назначена Величка Василева Попова. Към предложението са приложени: заявления от Ана Георгиева Гегова и Борислав Костадинов Костов за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Латинка Ангелова Тенева и Величка Василева Попова, и пълномощно от Даниела Владимирова Савеклиева - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград в полза на Димитър Крумов Танев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Ана Георгиева Гегова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Борислав Костадинов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Латинка Ангелова Тенева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Величка Василева Попова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.01.2014 в 18:24 часа

Всички решения