Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2914-ПВР/МИ/10.02.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2914-ПВР/МИ
София, 10.02.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпило е писмо с вх. № 180 от 06.02.2014 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян Николай Тодоров Мелемов с предложение за назначаване на Румен Яворов Сариев за член на ОИК - Доспат на мястото на освободения член на ОИК - Доспат Красимир Руменов Ферев. Към писмото са приложени декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие на дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Румен Яворов Сариев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Доспат, област Смолян, Румен Яворов Сариев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.02.2014 в 16:24 часа

Всички решения