Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2935-ПВР/МИ/17.03.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2935-ПВР/МИ
София, 17.03.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

Постъпило е заявление с вх. № 356 от 17.03.2014 г. от Лъчезар Иванов Лалев, в което заявява желанието си да бъде освободен като заместник-председател на ОИК - Севлиево.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Севлиево, област Габрово, Лъчезар Иванов Лалев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.03.2014 в 18:49 часа

Всички решения