Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 124-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Белослава Драгомирова Пенчовска, заведено под № 83 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.07.2011 г. по ф.д. № 439/2011 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 439/2011 г.; заверено копие от електронно издание на „Държавен вестник", бр. 61 от 09.08.2011 г., подписано и от главния редактор, в който ще бъде обнародвано решението за регистрация на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-435 от 05.08.2011 г. на Сметната палата, удостоверяваща липсата на задължения на партията да предоставя финансови отчети; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; протокол от заседание на Националния съвет на партията съгласно чл. 9, т. 4 от Устава на партията, проведено на 05.08.2011 г., на което е взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрация в ЦИК; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 05.08.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 439/2011 г.; удостоверение № 02-312-194 от 03.08.2011 г. от „МКБ Юнионбанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и декларация от председателя на партията в този смисъл; пълномощно от председателя на партията Белослава Драгомирова Пенчовска в полза на Филип Николов Николов и Антон Владимиров Серкеджиев да представляват партията пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 399 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.89, ал.3, т.11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:51 часа

Всички решения