Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 127-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", подписано от представляващия Петър Симеонов Ангелов , заведено под № 70 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.01.2011 г. по ф.д. № 626/2010 г. на СГС - ФО, VІ-13 състав, за вписване на партиите в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ТО, 1 състав, по ф. д. № 626/2010 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 92 на „Държавен вестник", бр. 21 от 15.03.2011 г.; образец от подписа на председателя и представляващ партията; образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-433 от 04.08.2011 г. на Сметната палата; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС по ф.д. № 626/2010 г.; заверено от съда копие от устава на партията; протокол от 02.05.2011 г. от заседание на Политическия съвет на партията с взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 0033 от 04.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9863 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:55 часа

Всички решения