Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 252-МИ/29.04.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 252-МИ
София, 29.04.2014

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, насрочени на 8 юни 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, ал. 3 и 4, чл. 464, т. 12 от Изборния кодекс и Указ № 71 от 09.04.2014 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г.) и Указ № 78 от 23.04.2014 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г.) на Президента на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК - Русе, област Русе, и ОИК - Две могили, област Русе, за подготовка и произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, насрочени на 8 юни 2014 г., включително и за втори тур, както и за предаване на изборните книжа, за времето от 29 април 2014 г. до 7 дни след окончателното приключване на изборите, както следва:
Председател - 400 лева
Заместник-председател - 360 лева
Секретар - 360 лева
Член - 340 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, и кметство Помен, община Две могили, област Русе, насрочени на 8 юни 2014 г., както следва:
Председател - 40 лева
Заместник-председател - 35лева
Секретар - 35 лева
Член - 32 лева
3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.
4. При произвеждане на втори тур на 15 юни 2014 г. на членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.
5. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.04.2014 в 21:59 часа

Всички решения