Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 136-ПВР/МИ/10.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Берковица, област Монтана, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-32 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г. и на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Берковица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Берковица, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Петрова Антонова-Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Емилов Веселинов

 

СЕКРЕТАР:

Живка Георгиева Симова-Стоянова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Дончев Първанов

 

 

Биляна Милотинова Стаменова

 

 

Тодор Кръстев Тодоров

 

 

Пламен Георгиев Рангелов

 

 

Николай Светославов Станоев

 

 

Цвета Димитрова Славкова

 

 

Марияна Ангелова Янакиева

 

 

Иванка Димитрова Александрова

 

 

Румяна Иванова Стоянова

 

 

Валентин Захариев Христов

 

 

Иван Георгиев Господинов

 

 

Бойка Михайлова Тоскова

 

 

Юлия Георгиева Евгениева

 

 

Мария Любомирова Костова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 20:41 часа

Всички решения