Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 266-ПВР/МИ/30.04.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 266-ПВР/МИ
София, 30.04.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените през 2011г. местни избори и избори за президент на Република България.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-31/30.04.2014 г. на ЦИК от Гергана Великова - председател на ОИК - Шумен. В същото е обективирано искане за разрешение за разпечатване на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България. Искането е направено, предвид че в същото ще бъдат съхранявани и изборните книжа от предстоящите избори.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид горното и на основание т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011г. на ЦИК Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България, намиращо се в община Шумен.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г.

Решението да се изпрати на председателя на ОИК - Шумен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.05.2014 в 01:47 часа

Всички решения