Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 281-ПВР/МИ/03.05.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-ПВР/МИ
София, 03.05.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-5/01.05.2014 г. от Валентин Стефанов Василев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Сунай Ахмедов Мухаремов - заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Гинка Донева Христова, досегашен резервен член на ОИК. Към предложението са приложени: заявление от Сунай Ахмедов Мухаремов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гинка Донева Христова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Лозница, Сунай Ахмедов Мухаремов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Лозница, Гинка Донева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.05.2014 в 11:01 часа

Всички решения