Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 329-ПВР/МИ/10.05.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/МИ
София, 10.05.2014

ОТНОСНО: промени в ОИК – Две Могили, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-33/08.05.2014 г. от Боян Симеонов Иванов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Две Могили, за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на местата на Георги Петков Иванов, Светлана Димитрова Андронова и Иваничка Павлова Недева да бъдат назначени Здравена Ефтимова Давидова, Анелия Недкова Петрова и Даринка Великова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявления от Георги Петков Иванов, Светлана Димитрова Андронова и Иваничка Павлова Недева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Здравена Ефтимова Давидова, Анелия Недкова Петрова и Даринка Великова Тодорова, копия от пълномощни - 3 бр. и копие от удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 1545/2007 г. от 22.04.2014 г.

Към същия входящ номер е постъпило предложение от Мехмед Селманов Чолаков - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Две Могили за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на мястото на Мехмед Абдулов Мехмедов да бъде назначен Ахмед Недрет Ахмед.

Към предложението е приложено: заявление от Мехмед Абдулов Мехмедов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ахмед Недрет Ахмед, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

С вх. № МИ-19-9 от 10.05.2014 г. е постъпило предложение от Татяна Димитрова Василева - председател на ОБС на БСП в община Две Могили за промяна в състава на ОИК - Две Могили, област Русе. Предлага се на мястото на Пламенна Янкова Петрова да бъде назначена Кера Кръстева Великова.

Към предложението е приложено: заявление от Пламенна Янкова Петрова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Кера Кръстева Великова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК - Две Могили:

 

Георги Петков Иванов
Светлана Димитрова Андронова
Иваничка Павлова Недева
Мехмед Абдулов Мехмедов
Пламенна Янкова Петрова

и анулира издадените им удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК - Две Могили:

 

Здравена Ефтимова Давидова
Анелия Недкова Петрова
Даринка Великова Тодорова
Ахмед Недрет Ахмед
Кера Кръстева Великова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.05.2014 в 00:30 часа

Всички решения