Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 330-ПВР/МИ/10.05.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 330-ПВР/МИ
София, 10.05.2014

ОТНОСНО: промени в ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-37/10.05.2014 г. от ОИК - Русе, към което са приложени предложения от ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България" и ПП „ДПС" за извършване на промени в състава на ОИК - Русе. Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" в област Русе, предлага на местата на Йордан Венелинов Димитров, Ася Пламенова Кутова, Петя Евгениева Любомирова и Анна Михайлова Василева да бъдат назначени Людмил Владимиров Бъчваров, Юлий Веселинов Петров, Теодора Найденова Мицова-Божанкова и Николай Иванов Братованов.

Към предложението са приложени: заявления от Йордан Венелинов Димитров, Ася Пламенова Кутова, Петя Евгениева Любомирова и Анна Михайлова Василева за освобождаването им като членове на ОИК - Русе; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; декларации по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Людмил Владимиров Бъчваров, Юлий Веселинов Петров, Теодора Найденова Мицова-Божанкова и Николай Иванов Братованов.

Ферихан Илиязова Ахмедова - областен председател на ПП „ДПС" в област Русе предлага на мястото на Билгин Себайдинов Османов да бъде назначена Севил Веждетова Караманова.

Към предложението е приложено: заявление от Билгин Себайдинов Османов за освобождаването му като член на ОИК - Русе; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Севил Веждетова Караманова, заверено копие от пълномощно.

Божидар Иванов Йотов - пълномощник на КП „Коалиция за България" предлага на мястото на Екатерина Василева Заякова да бъде назначена Светлана Василева Стефанова.

Към предложението е приложено: заявление от Екатерина Василева Заякова за освобождаването й като член на ОИК- Русе; декларация по чл. Чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Светлана Василева Стефанова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК - Русе:

Йордан Венелинов Димитров
Ася Пламенова Кутова
Петя Евгениева Любомирова
Анна Михайлова Василева
Билгин Себайдинов Османов
Екатерина Василева Заякова

и анулира издадените им удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК - Русе:

Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Теодора Найденова Мицова-Божанкова
Николай Иванов Братованов
Севил Веждетова Караманова
Светлана Василева Стефанова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.05.2014 в 00:33 часа

Всички решения