Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 348-ПВР/МИ/12.05.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 348-ПВР/МИ
София, 12.05.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-1 от 10.05.2014 г., подписано от Георги Георгиев - кмет на община Борово. То съдържа искане да се разреши отварянето на помещението, където се съхраняват изборните книжа от изборите за общински съветници и кметове, произведени през 2011 г. Искането е направено, тъй като в същото помещение ще се съхраняват и изборните книжа от предстоящите избори поради липсата на друго подходящо помещение в сградата на общинската администрация. Отварянето на помещението ще бъде използвано и за изваждане на чувалите с изборните книжа от изборите за членове на Европейския парламент, произведени през 2009 г.

Предвид горното искане и на основание т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България, намиращо се в сградата на общинската администрация на община Борово.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на кмета на община Борово, област Русе, а копие от него - на председателя на ОИК - Борово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.05.2014 в 10:12 часа

Всички решения