Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 593-ПВР/МИ/09.06.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 593-ПВР/МИ
София, 09.06.2014

ОТНОСНО: освобождаване на зам.-председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-65/09.06.2014 г. от ОИК - Бойчиновци, към което са приложени писмо от ОИК - Бойчиновци, и молба от Илияна Еленкова Александнова - заместник-председател на ОИК, за освобождаването й.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Илияна Еленкова Александрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.06.2014 в 12:00 часа

Всички решения