Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 627-ПВР/МИ/08.07.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 627-ПВР/МИ
София, 08.07.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 24.06.2014 г. от Неази Азис Таир - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото Ивелина Стефанова, Албена Полизова и Веселина Бръскова - членове на ОИК, да бъдат назначени Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир.

Към предложението са приложени: заявления за освобождаването им като членове на ОИК от Ивелина Димитрова Стефанова, Албена Христова Полизова и Веселина Бонова Бръскова; декларации по чл. 66, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Снежана Великова Стефанова, Антоанета Христова Полизова-Филипова и Тайфур Неази Таир; пълномощно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Ивелина Димитрова Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Албена Христова Полизова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Веселина Бонова Бръскова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Снежана Вълкова Стефанова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Антоанета Христова Полизова-Филипова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Тайфур Неази Таир, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.07.2014 в 18:02 часа

Всички решения