Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 628-ПВР/МИ/09.07.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 628-ПВР/МИ
София, 09.07.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е уведомление с вх. № МИ-15-89 от 25.06.2014 г. от Катерина Любенова Георгиева - пълномощник на Синята коалиция за община „Родопи", област Пловдив, за промени в ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Мерджанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Димитър Александров Василев.

Към уведомлението е приложено копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Александров Василев.

Допълнително на 4 юли 2014 г. по пощата е постъпила в оригинал попълнена декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК. На 8 юли 2014 г. по електронната поща е постъпило удостоверение от Гергана Мерджанова Василева, с което заявява желанието си за освобождаването й като член на ОИК - Родопи. Удостоверението е постъпило в оригинал в деловодството на Централната избирателна комисия на 09.07.2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Мерджанова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Александров Василев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.07.2014 в 18:39 часа

Всички решения