Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 640-ПВР/МИ/04.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Раковски, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29.07.2014 г. от председателя на ПП „НДСВ" г-жа Антония Стефанова Първанова с предложение за освобождаване на Йосиф Варков Лесов - ЕГН ... - член на ОИК по лични причини и за назначаване на негово място Надежда Атанасова Николова - ЕГН .... Към предложението са приложени - молба от Йосиф Варков Лесов за освобождаването му като член на ОИК - Родопи, декларация по чл.80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Надежда Атанасова Николова и заверено копие от дипломата за завършено висше образование. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК- Родопи, област Пловдив, Йосиф Варков Лесов - ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК- Родопи, област Надежда Атанасова Николова ЕГН ... .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 12:51 часа

Всички решения