Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 638-ПВР/МИ/04.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 638-ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-130 от 01.08.2014 г. от Владимир Боянов Върбанов за освобождаването му като член на ОИК - Варна, по лични причини.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5  във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, област Варна, Владимир Боянов Върбанов - ЕГН ..., и анулира издеденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 14:34 часа

Всички решения