Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 665-ПВР/МИ/08.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 665-ПВР/МИ
София, 08.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-21 от 29.07.2014 г. от Иван Лазаров Стойчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - Белица, за назначаването на Яна Атанасова Терзиева за член на ОИК - Белица, област Благоевград, на мястото на Ирина Асенова Банкова, освободена с Решение № 635-ПВР/МИ от 22 юли 2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; копие от документ за самоличност - 1 бр., и пълномощни от Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева и Иван Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Яна Атанасова Терзиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2014 в 20:46 часа

Всички решения