Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 864-ПВР/МИ/05.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 864-ПВР/МИ
София, 05.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-170 от 04.09.2014 г. от ОИК Кайнарджа, към което е приложено предложение от Димитър Николов Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Кайнарджа. Предлага се на мястото на Сезгюл Ибраил Осман - член на ОИК, да бъде назначена Пламена Калинова Александрова.

Към предложението са приложени: заявление от Сезгюл Ибраил Осман за освобождаването му от състава на ОИК поради пребиваването му в чужбина за повече от шест месеца; декларация от Пламена Калинова Александрова по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламена Калинова Александрова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Сезгюл Ибраил Осман, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Пламена Калинова Александрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2014 в 21:14 часа

Всички решения