Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 872-ПВР/МИ/06.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 872-ПВР/МИ
София, 06.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

С вх. № МИ-15-171 от 05.09.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ОИК - Лясковец, подписано от председателя и секретаря, с което се уведомява ЦИК, че е налице промяна във фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, Невена Стефанова Стойчева, поради сключване на граждански брак, тъй като е приела фамилното име на съпруга си - Русева, което ще носи занапред. Приложени са оригинали на препис-извлечение от 03.09.2014 г. от акт за сключен граждански брак № 0007/14.07.2012 г., издаден от община Лясковец, и удостоверение за идентичност на лице с различни имена от 03.09.2014 г. на община Лясковец.

С писмо, постъпило по електронната поща с вх. № НС-00-171 от 03.09.2014 г. на ЦИК „Информационно обслужване" АД уведомяват ЦИК, че към тях също е направено запитване относно промяната на фамилното име на члена на ОИК.

След извършена служебна проверка по досието на ОИК - Лясковец, се установи, че с Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Невена Стефанова Стойчева е назначена за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, да се чете „РУСЕВА" и анулира издаденото й удостоверение.

На Невена Стефанова Русева - член на ОИК - Лясковец, да се издаде удостоверение с новото фамилно име.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.09.2014 в 01:02 часа

Всички решения