Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 910-ПВР/МИ/11.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 910-ПВР/МИ
София, 11.09.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № МР-14-1 от 10.09.2014 г. на ЦИК от ОИК - Свиленград, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането е направено във връзка с писмо вх. № 156 от 05.09.2014 г. на кмета на община Свиленград относно липсата на помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. От писмото на ОИК - Свиленград, се установява, че изборните книжа и материали от местните избори и изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. се съхраняват в две различни самостоятелни помещения. С оглед това обстоятелство се налага отваряне на помещенията и преместването на книжата в едно помещение.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. , Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. , изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. , допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. , Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместването им и съвместното им  съхраняване в едно общинско помещение.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

След отваряне на помещенията и преместването на изборните книжа и материали в отреденото за това помещение, последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и преместването на материалите в определеното за съхранение помещение се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2014 в 22:51 часа

Всички решения