Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 921-ПВР/МИ/12.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-ПВР/МИ
София, 12.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г., към което е приложено предложение от Ралица Тодорова - пълномощник на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Каспичан, както и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените за назначаване за членове на ОИК - Каспичан, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева. С писмо вх. № МИ-11-1 от 12.09.2014 г. са изпратени декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова и Миглена Тодорова Георгиева.

С писмо вх. № МИ-11-1 от 11.09.2014 г. е постъпило предложение от Димитър Димитров - упълномощен представител на Коалиция за България, към което е приложена декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК на Милен Иванов Марков - предложен за секретар на ОИК - Каспичан, както и пълномощно на представляващия коалицията. Копие от дипломата на Милен Марков е изпратено с писмо вх. № МИ-11-1 от 05.09.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Кремена Ивелинова Стефанова-Кирилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каспичан, област Шумен, Миглена Тодорова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Каспичан, област Шумен, Милен Иванов Марков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2014 в 23:11 часа

Всички решения