Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1425-МИ/27.01.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1425-МИ
София, 27.01.2015

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Демократи за силна България” за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Демократи за силна България", подписано от представляващия и председател на партията Радан Миленов Кънев, подадено чрез пълномощника Николай Амвросиев Христов, заведено под № 6 на 27 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; решение от 30.07.2013 г. СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-12 от 26.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно в полза на Николай Амвросиев Христов; образец от подписа на Радан Миленов Кънев; уведомление за длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията в предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2015 в 20:39 часа

Всички решения