Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1438-ПВР/МИ/03.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-ПВР/МИ
София, 03.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-6 от 02.02.2015 г. от Милен Асенов Манолов упълномощен представител на Коалиция „Коалиция за България", за назначаването на Валерий Петров Янков за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, на мястото на Ани Борисова Георгиева, освободена с Решение № 1415-ПВР/МИ от 22 януари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; решение № 2 от 01.08.2014 г. за избор на нов представител и представляващ Коалиция „Коалиция за България", пълномощно изх. № 1299 от 15.08.2014 г. от представляващия Коалиция „Коалиция за България" в полза на Милен Асенов Манолов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Валерий Петров Янков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.02.2015 в 20:08 часа

Всички решения