Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1440- МИ/03.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1440- МИ
София, 03.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-49 от 03.02.2015 г. от Геновева Русева Дъбова, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й като член на ОИК - Сърница, по лични причини.

Към заявлението са приложени: предложение от коалиция „Патриотичен фронт - НФСФ и ВМРО", представлявана от Кемал Зекиров Трампов, с което се предлага на освободеното място от Геновева Русева Дъбова да бъде назначена Мехрем Халилова Шлянгова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие на уверение за завършено висше образование от Философския факултет на ЮЗИ „Неофит Рилски" - Благоевград.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Геновева Русева Дъбова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Мехрем Халилова Шлянгова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.02.2015 в 20:10 часа

Всички решения