Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1443-ПВР/МИ/05.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1443-ПВР/МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-2 от 03.02.2015 г. от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в състава на ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Николова Гачева- секретар на ОИК, да бъде назначен Георги Василев Гачев.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Николова Гачева за освобождаването й като секретар на ОИК - Родопи; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Георги Василев Гачев; копие от диплома за завършено висше образование на Георги Василев Гачев; пълномощно в полза на Иванка Петкова Петкова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Николова Гачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Георги Василев Гачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:15 часа

Всички решения