Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1446-МИ/10.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1446-МИ
София, 10.02.2015

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 15 март 2015 г. нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и утвърдената с Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 2 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 15 март 2015 г. на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г., както следва:

- за ОИК - Сърница, област Пазарджик - 628,80 лв. с ДДС

 

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 22 март 2015 г. определя възнаграждението на преброителя за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за компютърната обработка на протоколите на СИК за втори тур, както следва:

- за ОИК - Сърница, област Пазарджик - 440,16 лв. с ДДС.

 

3. Възнаграждението е за сметка на държавния бюджет.    

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.02.2015 в 14:58 часа

Всички решения