Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1459-ПВР/МИ/25.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1459-ПВР/МИ
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпили са заявления с вх. № МИ-10-8 от 24.02.2015 г. от Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева - членове на ОИК - Садово, с които заявява желанието си да бъдат освободени като членове на ОИК - Садово, област Пловдив, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Садово, се установи, че с Решение № 259-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева са назначени за членове на комисията. Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Йорданка Трифонова Чолакова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Ваня Иванова Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 19:02 часа

Всички решения