Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1465-МИ/06.03.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1465-МИ
София, 06.03.2015

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК за регистрация/допускане за участие на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ в частични и нови избори

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. на ЦИК за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в частични избори за кметове на 12 октомври 2014 г. и в Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. за допускане на партията за участие в нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. е допусната техническа грешка, като в диспозитива на решенията погрешно е изписано наименованието на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК, като в диспозитива на двете решения вместо „Нова алтернатива" да се чете „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.03.2015 в 18:49 часа

Всички решения