Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1468-МИ/13.03.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1468-МИ
София, 13.03.2015

ОТНОСНО: жалба от Николай Цонев – председател на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-14 от 13.03.2015 г. от Николай Цонев - председател на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА", относно създаване на неравни условия и нарушени права за участие при отразяване на предизборна кампания. В жалбата се излагат твърдения, че на 13 март 2015 г., последния ден за провеждане на предизборна кампания, екип на Нова телевизия е изпратен да заснеме неплатен репортаж за изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница. При заснемането на този репортаж екипът на медията е потърсил трима от регистрираните четирима кандидати за кмет - тези, издигнати от ПП „ДПС", ПП „ГЕРБ" и местна коалиция „Реформаторски блок". Съдържа се оплакване, че единствената кандидатура за кмет, която не е потърсена и не е коментирана при заснемането на въпросния репортаж, е кандидатът, издигнат от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" Кемал Байрактар.

Централната избирателна комисия приема, че депозираната жалба има характеристиките на сигнал за извършени нарушения във връзка с правото на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие при отразяване на предизборна кампания.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и се запозна със съдържанието на материала, представляващ репортаж, излъчен в предаването „Здравей България" по Нова телевизия на 13 март 2015 г. От съдържанието на излъчения материал е видно, че в него се предоставя информация към избирателите във връзка с насрочените за 15 март 2015 г. избори за общински съветници и за кмет на община Сърница. От репортажа е видно, че с него се представят част от участниците, наречени в репортажа „основните участници в изборите, насрочени за 15 март 2015 г.". Представени са кандидатите за кмет на община Сърница, издигнати от ПП „ДПС", ПП „ГЕРБ" и местна коалиция „Реформаторски блок". В предаването се съдържат представени мнения на въпросните кандидати, които представляват предизборна агитация. Представени са също трима кандидати за общински съветници, издигнати с кандидатските листи на ПП „ДПС", ПП „ГЕРБ" и местна коалиция „Реформаторски блок". В излъчения репортаж не се съдържа информация за всички издигнати кандидати за кмет на община Сърница, както и за всички партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите, и за издигнатите от тях кандидатски листи за общински съветници. Така представената информация в излъчения репортаж нарушава основните принципи на Изборния кодекс за равнопоставеност на всички участници в насрочените избори. Не е гарантирано равното право на всички кандидати на изразяване и на предизборна агитация чрез доставчиците на медийни услуги. Нарушени са основните принципи, от които следва да се ръководят доставчиците на медийни услуги в своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, включително гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение, гарантиране на правото на информация.

Предвид на гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че на търговската електронна медия Нова телевизия следва да бъдат дадени задължителни указания за спазване на правилата за извършване на предизборна агитация и на правилата за отразяване на предизборната кампания, регламентирани в Изборния кодекс, за осигуряване на равнопоставеност на всички участници в изборния процес и равна възможност за изразяване на мнение и отразяване на предизборната им кампания, като в дейността си се ръководи от принципите, регламентирани в Закона за радиото и телевизията, включително гарантиране на правото на свободното изразяване на мнение и гарантиране на правото на информация. Търговската електронна медия Нова телевизия следва по подходящ начин да предостави на зрителите си информация за всички издигнати кандидати за кмет на община Сърница, както и за всички партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите, и за издигнатите от тях кандидатски листи за общински съветници.

Водима от горното и на основание чл. 181, ал. 1, § 1, т. 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с чл. 10 от Закона за радиото и телевизията Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Нова телевизия в централните емисии „Новини" на 13 март 2015 г. да огласи информация за всички издигнати кандидати за кмет на община Сърница, както и за всички партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите, и за издигнатите от тях кандидатски листи за общински съветници, съгласно публичните регистри на ОИК - Сърница.

УКАЗВА на Нова телевизия, че следва да спазва правилата за извършване на предизборна агитация и правилата за отразяване на предизборната кампания, регламентирани в Изборния кодекс, за осигуряване на равнопоставеност на всички участници в изборния процес и равна възможност за изразяване на мнение и отразяване на предизборната им кампания, като в дейността си се ръководи от принципите, регламентирани в Закона за радиото и телевизията, включително гарантиране на правото на свободното изразяване на мнение и гарантиране на правото на информация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.03.2015 в 18:56 часа

Всички решения