Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1478-ПВР/МИ/21.04.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1478-ПВР/МИ
София, 21.04.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-17/19.03.2015 г. от Ферит Добревски - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Рудозем, за промяна в състава на ОИК - Рудозем, област Смолян. Предлага се на мястото на Андрей Миленов Пехливанов - заместник-председател на ОИК, освободен с Решение № 653-ПВР/МИ от 6 август 2014 г. на ЦИК, да бъде назначен Емил Анчов Кехайов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емил Анчов Кехайов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем, област Смолян, Емил Анчов Кехайов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.04.2015 в 18:43 часа

Всички решения