Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1481-ПВР/МИ/05.05.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1481-ПВР/МИ
София, 05.05.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-21/28.04.2015 г. от Иван Методиев Иванов - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Велики Преслав, за назначаването на Румяна Боянова Митева за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, на мястото на Ваня Илиева Пенева, освободена с Решение № 1479-ПВР/МИ от 21 април 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Боянова Митева; пълномощно № КО-Г.035 от 19.07.2011 г. и пълномощно № 1/22.07.2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, Румяна Боянова Митева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.05.2015 в 17:46 часа

Всички решения