Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1493-ПВР/МИ/09.06.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1493-ПВР/МИ
София, 09.06.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-12/06.03.2015 г. от ОИК - Павел баня, в което се съдържа предложение от Христо Георгиев Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Стара Загора, за назначаването на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска за членове на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, на мястото на Анелия Георгиева Станчева и Антоанета Гочева Тенева, освободени с Решение № 1490-ПВР/МИ от 5 юни 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 2 бр.; копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска; пълномощно № 009 от 23.07.2011 г.

Централната избирателна комисия приема, че са налице изискванията на чл. 80 и 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Вилиана Костадинова Цонева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Мариана Милева Скринска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.06.2015 в 18:26 часа

Всички решения