Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1507-ПВР/МИ/16.07.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 16.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Неделино, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-34 от 15.07.2015 г. от упълномощен представител на КП „Коалиция за България" Сашо Росенов Бабачев, за промяна в състава на ОИК Неделино, област Смолян. Предлага се на мястото на Снежана Стефанова Карафезиева - член на ОИК - Неделино, да бъде назначен Радой Стоилов Кехайов.

Към преписката е приложен извечение препис-извлечение от акт за смърт № 65 от 21.11.2014 г., издаден от община Златоград, област Смолян, на члена на ОИК - Неделино Снежана Стефанова Карафезиева.

Налице е настъпило предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Неделино, поради настъпила смърт, съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Радой Стоилов Кехайов; пълномощно изх. № 386 от 27.03.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Неделино, област Смолян, Радой Стоилов Кехайов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2015 в 17:06 часа

Всички решения