Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1533-МИ/21.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-МИ
София, 21.08.2015

ОТНОСНО: възражения от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпили са възражения с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г.

С възраженията срещу постановените решения се изразява несъгласие с тях. Иска се преразглеждане на оспорваните решения на ОИК - Горна Малина.

Възраженията са подадени в срок, разгледани по същество са неоснователни. В тях липсват мотиви в какво се съдържа неправилността на решенията на ОИК, които се оспорват.

Видно от представената преписка от ОИК - Горна Малина, с решение № 108 от 29.06.2015 г. комисията е оставила без разглеждане сигнал вх. № 010 от 31.03.2015 г., тъй като със същия е била поискана незабавна проверка на общински съветници, която е от компетентността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С решение № 109 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г., тъй като не е от компетентността на комисията.

С решение № 110 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане обръщение към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., тъй като в него се съдържат въпроси, които не попадат в правомощията на ОИК съгласно чл. 87 от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия приема, че възраженията са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., като неоснователни.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2015 в 16:15 часа

Всички решения