Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1541-МИ/25.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1541-МИ
София, 25.08.2015

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., приети преди 10 август 2015 г. – датата на насрочване на изборите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.,  се прилагат и следните решения на ЦИК:

1. Относно грамажа на хартията за бюлетините - Решение № 618 от 1 юли 2014 г.

2. Относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници - Решение № 634-НС/МИ от 22 юли 2014 г. и Решение № 1124 от 29 септември 2014 г.

3. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие общите и частични избори за общински съветници и за кметове - Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г.

4. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г.

5. Относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове - Решение № 1482-МИ от 19 май 2015 г.

6. Относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона - Решение № 1483-МИ от 19 май 2015 г.

7. Относно определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове -Решение № 1496-МИ от 23 юни 2015 г.

8. Относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г.

9. Относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове - Решение № 1502-МИ от 3 юли 2015 г.

10. Относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.08.2015 в 19:29 часа

Всички решения