Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1628-МИ/НР/31.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1628-МИ/НР
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-219 от 31.08.2015 г. на ЦИК от кмета на община Ихтиман, Софийска област, по повод допусната техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на заместник-председателя на ОИК, датата на входящия номер на предложението в ЦИК и на датата на протокола за проведени консултации. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, да се чете „Владимир Георгиев Чадаров" вместо изписаното „Владимир Георгиев Чавдаров";

- датата на входящия номер на предложението на кмета в ЦИК да се чете „ 28.08.2015 г." вместо „26.08.2015 г.";

- датата на протокола за проведените консултации да се чете „26.08.2015 г. вместо „25.08.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 01:03 часа

Всички решения