Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1647-МИ/НР/31.08.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-МИ/НР
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-304 от 29.08.2015 г. от кмета на община Драгоман, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Драгоман.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) са се явили две лица с пълномощно за преупълномощаване, издадено от едно и също лице - Емил Атанасов, упълномощен от представляващия партия „АБВ", да я представлява в консултациите при кметовете на общини във връзка с формиране съставите на ОИК. Било е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на разпределението на местата, включително в ръководството на Общинската избирателна комисия в община Драгоман. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. От името на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) са направени предложения за две лица за полагащото се едно място в ОИК и за две резерви, направени от всеки от явилите се на консултациите двама представляващи. В своето предложение кметът на община Драгоман е възприел предложението, подкрепено от областното ръководство на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), което е прикрепено към пълномощното на участвалото в преговорите лице.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Цветанов Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Надежда Иванова Велинова
СЕКРЕТАР: Павлина Димитрова Влашева
ЧЛЕНОВЕ: Паулина Кирилова Иванова
Бистра Георгиева Грозданова
Милка Петрова Василева
Георги Николов Наумов
Валери Богомилов Петров
Марияна Лозанова Заркова
Надя Илиева Рангелова
Галина Крумова Петрова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 21:49 часа

Всички решения