Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1873-МИ/НР/04.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1873-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-343 от 31.08.2015 г. е постъпило писмо от кмета на община Тополовград, област Хасково, към което са приложени документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Тополовград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите. Протоколът не е подписан от представителя на коалиция „Реформаторски блок". Представителите на партия „ГЕРБ", коалиция „БСП лява България", коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", коалиция „България без цензура" и коалиция „АБВ" са подписали с особено мнение. Към протокола е приложено особено мнение, подписано от представителите на партия „ГЕРБ", коалиция БСП лява България, коалиция АБВ и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ ВМРО". Има особено мнение от представителя на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Приложено е и особеното мнение на представляващия коалиция „ББЦ" и на представляващия коалиция „Реформаторски блок"

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково, в състав от 11 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Мартинова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анка Христова Димитрова
СЕКРЕТАР: Райна Атанасова Миланова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Николов Кьосениколов
Диана Любомирова Кехайова-Иванова
Димитър Стоилов Деков
Адриана Георгиева Башева
Петко Тодоров Гуглев
Георги Гинев Плешков
Албена Миткова Димитрова
Крайо Ангелов Краев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:59 часа

Всички решения