Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1939-МИ/НР/06.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1939-МИ/НР
София, 06.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх.№ МИ-06-1513 от 5.09.2015 г. на ЦИК от председателя и секретаря на ОИК община Костинброд, Софийска област по повод допусната техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на двама от членовете на ОИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1590-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК както следва:

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, да се чете „Василиса Николаева Донкова " вместо изписаното „Василиса Николова Донкова ",

- името на член на ОИК в община Костинброд, Софийска област да се чете „Мая Пламенова Делчева" вместо изписаното „Мая Пламенова Делчев".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.09.2015 в 22:53 часа

Всички решения