Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1986-МИ/НР/08.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1986-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: временно заместване на секретаря на ОИК в община Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-263/08.09.2015 г. от Марин Китанов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Петрич, с приложено заявление от Атушка Събева Маркова - секретар на ОИК в община Петрич, за временното й освобождаване като секретар на ОИК Петрич, поради невъзможността й да участва в заседания на същата до 30 септември 2015 г. поради заболяване.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Атанас Георгиев Ямалиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.5 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Ямалиев, ЕГН ... като секретар на ОИК в община Петрич на мястото на Атушка Събева Маркова за периода от 8 септември 2015 г. до 30 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:10 часа

Всички решения