Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1991-МИ/НР/08.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1991-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпила е предложение с вх. № МИ-06-201/04.09.2015 г. от Орхан Кошуджу, упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок" за община Главиница, област Силистра, с искане да бъде освободена като член на ОИК - Главиница, по лични причини Невин Нури Наил. Същата е назначена с Решение № 1668-МИ/НР от 1 септември 2015 г. от квотата на коалиция „Реформаторски блок".

Към преписката са приложени предложение за назначаване като член на ОИК - Главиница на Гюлджан Метин Ниязи, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлджан Метин Ниязи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Главиница, област Силистра, Невин Нури Наил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Главиница, област Силистра, Гюлджан Метин Ниязи, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:16 часа

Всички решения