Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1992-МИ/НР/08.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1992-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каолиново, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-144/04.09.2015 г. от Йозай Хюсеин Хюсни - упълномощен представител на партия „ГЕРБ" - община Каолиново, за промяна в състава на ОИК - Каолиново, като на мястото на Айля Ибрям Халил - член на комисията, да бъде назначен като член на ОИК - Каолиново, Исмет Юсниев Исмаилов.

Към предложението са приложени: заявление от Айля Ибрям Халил за отказ да бъде член на ОИК - Каолиново, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Исмет Юсниев Исмаилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Айля Ибрям Халил, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Исмет Юсниев Исмаилов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:16 часа

Всички решения