Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1996-МИ/НР/08.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1996-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Разград

Постъпило е писмо към вх. № МИ-06-238 от 08.09.2015 г. на ЦИК от кмета на община Разград, по повод допуснати технически грешки в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК в частта относно постъпили документи от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград, както и в частта относно описаните особени мнения.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на Решение № 1890-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- думите „от областния управител на област Разград са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Разград и предложение на кмета на общината" се заменят с думите „са постъпили документите от проведените при кмета на община Разград консултации за състава на ОИК в община Разград";

- след думите „представителите на партия „ГЕРБ" се добавя „и на партия „ДПС";

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:19 часа

Всички решения