Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2130-МИ/НР/12.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2130-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-127 от 11.09.2015 г. от Николай Карамфилов Узунов - председател на ОбС на БСП - Куклен, за промяна в ОИК - Куклен. Предлага се на мястото на Боряна Атанасова Семерджиева - зам.-председател на комисията, да бъде назначен Румен Асенов Узунов.

Към предложението са приложени: заявление от Боряна Атанасова Семерджиева за освобождаването й като зам.-председател на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Асенов Узунов; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Боряна Атанасова Семерджиева.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Румен Асенов Узунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Cевинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:05 часа

Всички решения