Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2134-МИ/НР/12.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2134-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-278 от 08.09.2015 г. от ОИК - Бойчиновци, с приложена молба от Тамара Янкова Дилова за освобождаването й като член на ОИК поради лични причини. Документите са постъпили в оригинал на 11.09.2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-381 от 12.09.2015 г. от кмета на община Бойчиновци с приложени молба от Тамара Янкова Дилова за освобождаването й като член на ОИК, предложение от Петър Тодоров Петров - упълномощен представител на коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)", за назначаване на Кирил Иванов Кирилов за член на ОИК на мястото на подалия молбата за освобождаване, декларация по чл. 81 във връзка с с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от уверение № 268 от 09.09.2015 г. на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, от което е видно, че Кирил Иванов Кирилов е дипломиран за бакалавър с протокол на Държавна изпитна комисия № 1 от 13.07.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Тамара Янкова Дилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Кирил Иванов Кирилов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:08 часа

Всички решения