Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2125-ПВР/МИ/12.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2125-ПВР/МИ
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-259 от 03.09.2015 г. от Елмира Асенова Гюрова - член на ОИК - Рудозем да бъде освободена като член на ОИК - Рудозем, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Рудозем, се установи, че с Решение № 300-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Елмира Асенова Гюрова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Елмира Асенова Гюрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:21 часа

Всички решения