Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2213-МИ/НР/15.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каолиново, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-557 от 15.09.2015 г. от Стоян Василев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", за промяна в ОИК - Каолиново, област Шумен. Предлага се на мястото на Дарина Богословова Димитрова - член на ОИК, да бъде назначена Динка Цанкова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от дарина Богословова Димитрова да бъде освободена като член на ОИК - Каолиново, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Динка Цанкова Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Дарина Богословова Димитрова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, Област Шумен, Динка Цанкова Стефанова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:33 часа

Всички решения