Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2221-МИ/НР/15.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2221-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

По жалба на ПП „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, срещу Решение № 1818-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК е постановено Решение № 9490 от 15.09.2015 г. на Върховния административен съд по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за назначаване на ОИК в община Пещера, област Пазарджик, при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Върховният административен съд е приел, че е налице постигнато съгласие по отношение на числения и поименния състав на членовете на ОИК и съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 10 от ИК Централната избирателна комисия е била обвързана от направените предложения. Отделно от това, Върховният административен съд е приел, че Централната избирателна комисия незаконосъобразно е назначила за член на ОИК на мястото на представител от неявилата се в консултациите коалиция „България без цензура" Али Ахмед Чешмеджиев от партия „ДПС", предложен за резервен член, което изрично е отбелязано в предложението на партията. Върховният административен съд е приел, че по преписката са представени предложение само от страна на ПП „ГЕРБ" и в този смисъл Централната избирателна комисия следва да назначи предложения член, а именно Анна Петрова Кулинска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пещера, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Костадинова Цвеева
СЕКРЕТАР: Атанаска Стоичкова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Борисова Фолева
Елена Георгиева Дузова
Георги Георгиев Връбчев
Анна Петрова Кулинска
Георги Щерев Щерев
Николай Василев Василев
Василка Георгиева Димитрова
Здравка Николаева Мулетарова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:40 часа

Всички решения